เจาะเทรนด์โลก 2015 “อิสระจากกาลเวลา” Anti-Aging technology

เจาะเทรนด์โลก 2015 “อิสระจากกาลเวลา” Anti-Aging technology

คนสมัยโบราณเชื่อว่าสุขภาพและโรคภัยเป็นสิ่งที่เทพเจ้าบันดาล วิธีการรักษาส่วนใหญ่จึง
อยู่ในรูปแบบการสวดอ้อนวอนเพื่อให้หายจากโรค และถูกนำไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์
จึงทำให้การเจ็บป่วยไม่สามารถแยกออกจากเรื่องของพิธีกรรมและศาสนา

เจาะเทรนด์โลก 2015 "อิสระจากกาลเวลา" Anti-Aging technology โดย TCDC
เจาะเทรนด์โลก 2015 “อิสระจากกาลเวลา” Anti-Aging technology โดย TCDC

บทเรียนจากอดีตส่งต่อความรู้ให้ปัจจุบันมีการพัฒนาวิทยาการแพทย์มากขึ้น และช่วยให้คน
รุ่นหลังรู้จักเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คนเราจึงเห็นโอกาสของเวลาชีวิตมากขึ้น รู้จักวิธีป้องกันโรค
รักษาและฟื้นฟู รวมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีคู่กับเวลาชีวิตที่ยืดออกไป

การบริการทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพกำลังเป็นที่นิยม เพราะคนเริ่มตระหนักว่า
การมีอายุยืนยาวแต่ต้องการอยู่กับวัยชราที่เจ็บป่วยก็ไม่อาจนับว่ามีสุขภาพที่สมบูรณ์ สุขภาพชีวิตที่ดีคือ
สามารถกิน นอน เดิน ฟัง และจดจำได้ ซึ่งหมายถึงสมรรถภาพทางการยและจิตเป็นปกติ

คนสวนใหญ่จึงต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมกับสภาพร่างการที่อ่อนเยาว์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
พบว่ามีผู้สูงอายุชาวอเมริกันสนใจในเรื่องเวชศาสตร์การชะลอวัยเพิ่มขึ้นถึง 66%
โดยเฉพาะการศัลยกรรมทั้งการผ่าตัดและไม่ผ่าตัดคิดเป็นจำนวนถึง 2.8 ล้านคน
แต่มีอีกหลายกลุ่มที่มองว่าการศัลยกรรมเป็นเพียงเครื่องมือชั่วคราว จึงหันมาสนใจวิตามินที่ให้ผลระยะยาว
มากกว่า ในอดีตคนที่ใช้วิตามินมักเป็นผู้ป่วยขาดสารอาหารโดยส่วนมากเป็นเด็กและผู้สูงอายุ

แต่ปัจจุบันหลายประเทศอย่างอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญีปุ่น เกาหลี หรือแม้แต่ประเทศไทย
กลับมีการบริโภควิตามินมากขึ้นในทุกเพศทุกวัยวิตามินจึงถูกนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบของอาหารเสริม
ที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด โดยแบ่งสัดส่วนตามความต้องการได้เฉพาะราย
เช่น ความต้องการเรื่องสมอง โดยรวมวิตามิน บี6 บี12 เลซิตินและเปปไทด์ไว้ในเม็ดเดียว
หรือจะเน้นเรื่องผิวพรรณก็สามารถรวมวิตามินซี อี และส่วนผลมอื่นๆ อย่างคอลลาเจน ถั่วขาว
และใยอาหารต่างๆ ไว้ด้วยกัน ซึ่งพบมากในธุรกิจความงานที่ตอบโจทย์เรื่องผิวพรรณและรูปร่าง

เห็นได้ชัดว่าตลาดวิตามินมีแนวโน้มที่จะขยายจำนวนผู้บริโภคได้กว้างขึ้น จนเป็นที่สนใจของตลาด
นักลงทุนรุ่นใหม่ ที่หันไปพัฒนาธุรกิจอาหารเสริม เพื่อตอบสนองการบริโภคของคนยุคนี้โดยเฉพาะ
กลุ่มคนทำงานและผู้สูงอายุซึ่งเป็นกำลังซื้อหลักของธุรกิจเพื่อสุขภาพ

สำหรับคนวัยกลายคนและผู้สูงอายุ คนกลุ่มนี้ไม่ได้เน้นแค่การมีรูปลักษณ์ที่อ่อนวัยเท่านั้น
แต่ยังใส่ใจสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ยืนยาวด้วยหลายประเทศ
กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมของผู้สูงอายุจึงมีผลต่อพฤติกรรมคนวัย 30 – 50 ปี
มากขึ้นส่งผลให้วัยรุ่นปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อต่อต้านความเสื่อมของร่างกายที่จะมาถึง

ปัจจุบันพบว่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างอาหารออร์แกนิกเป็นที่นิยมมากในตลาดทุกกลุ่มอายุ
และยังมีผลเป็นวงกว้างไปถึงวงการเวชสำอางค์ที่เน้นสภาพผิวแข็งแรงและยับยั้งร่องรอยแห่งวัย
ส่งผลให้วัยรุ่นที่เคยเน้นแต่เรื่องผิวขาวเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ลดอายุอย่าง Anti-Aging มากขึ้น

“ยับยั่งความเสื่อม”

ผิวพรรณและหน้าตาที่ร่วงโรย คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากปรากฏการณ์ความเสื่อม แต่ความจริงแล้ว
ร่องรอยแห่งวัยทั้งหมดเป็นผลมาจากอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้น กลไกในร่างกาย
จะนำไปสู่ความเสื่อมตามธรรมชาติ คุณหมอชาวญี่ปุ่น Shigeaki Hinohara วัย 102 ปี ได้เขียนหนังสือ
เคล็ดลับกายบริหารอายุยืนไว้ โดยเป็นสูตร “กิน-นอน-เคลื่อนไหว” ที่ใส่ใจสุขภาพทั้งรูปแบบการเดิน
นั่ง หรือนอนโดยเฉพาะการนอนตะแคงขวากึ่งคว่ำหน้า เพราะช่วยให้หลับสนิท
และทำให้กระเพาะอาหารทำงานได้มีประสิทธิภาพ

พร้อมแนะนำให้ทานอาหารแค่ 70% ของความจุกระเพาะ ลดปริมาณไขมัน
เน้นผักและเลือกอาหารที่มีประโยชน์แต่อาหารที่มีประโยชน์สำหรับคนหนึ่ง
ไม่ได้หมายความว่าต้องมีประโยชน์ต่ออีกคน บางคนแพ้อาหารโดยไม่รู้ตัวและ
ยังรับประทานเข้าไปจึงทำร้ายสภาพภายใน บางคนต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมกับเลือด
และฮอร์โมนเพื่อยับยั้งการเกิดโรคหากไม่รับประทานอย่างเหมาะสมจะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพโดยไม่รู้ตัว

ดังนั้น หากไม่ใส่ใจสุขภาพตั้งแต่ปัจจุบัน อนาคตที่อาจตามมาคือร่างกายเสื่อมสภาพ
และอาจเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรนอกจากนี้การใส่ใจเรื่องสุขภาพยังรวมถึงการหมั่นตรวจเช็ค
เพราะร่างการที่ไม่เคยได้รับการตรวจย่อมไม่ต่างจากรถยนต์ที่ไม่เคย
ได้รับการเช็คสภาพจากศูนย์ กว่าจะรู้ว่ามีปัญหาก็ต้องเสียค่าซ่อมราคาแพงแต่แน่นอนว่าร่างกายเรา
มีมูลค่ามากเกินกว่ารถหากรู้ตัวก่อนก็สามารถรักษาได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องเสียค่ารักษาสูง

หรายคนอาจมองว่าการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องยุ่งยาก ภาคธุรกิจและการแพทย์จึงพัฒนาเทคโลยี
ที่เอื้อความสะดวกแก่คนยุคใหม่ให้เข้าใจและเข้าถึงได้มากขึ้น เช่น เครื่องวินิจฉัยโรค (MRI)
ทีสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง ทั้งในรูปแบบของแอปพลิเคชันและขนาดพกพา
เครื่อง ScanaduEco-system ที่วินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถสแกนอุณหภูมิความดัน
ชีพจรความอิ่มตัวของออกซิเจนและฮีโมโกลบิน คลื่นไฟฟ้าหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจ
ความเครียดและวิเคราะห์ปัสสาวะ จากนั้นจะส่งการประมาวลผลไปยังแอปพลิเคชันในสามาร์ทโฟน
และวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าคุณภาพชีวิตที่จะบ่อบอกความเสี่ยงต่อการเป็นโรค

พร้อมข้อแนะนำทั้งการทานอาหาร เพิ่มวิตามินหรือควรพบแพทย์ การตรวจรูปแบบนี้
จึงสามารถตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้ดีโดยเฉพาะในสังคมเมืองที่อัดแน่นไปด้วยชั่วโมงรถติด
และการทำงาน ปัจจัยภายนอกก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมได้อย่างรวดเร็ว
เช่น มลพิษและฝุ่น ควันในอากาศ ที่จะค่อยๆ ทำลายระบบภายในไปทีละน้อยจนเสื่อมทั้งระบบในที่สุด

แม้ในปัจจุบันผู้คนยังคงใช้เวชภัณฑ์ทางยาเข้ามาเป็นส่วนฟื้นฟูสุขภาพ แต่เทคโนโลยีชีวภาพก็เข้ามา
มีบทบาทสำคัญในการทดแทนซ่อมแซม และรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เช่น การกระตุ้นเซลล์เสื่อม
ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เพื่อให้จดจำได้อีกครั้ง และการผลิตเซลล์ม่านตาที่ช่วยรักษาอาการตาบอด
ได้นับว่าเป็นวิถีใหม่ทางการแพทย์ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้บกพร่องในด้านต่างๆ แต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
ยังคงต้องทดลอง และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพไม่ได้จบอยู่แค่ร่างกาย
ที่สมบูรณ์แต่ยังรวมถึงความสามารถทางร่างกายที่ไม่เสื่อมถอยด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถคลิกดาวน์โหลด eBook “เจาะเทรนด์โลก 2015 อิสระจากกาลเวลา โดย TCDC”

AgeLOC2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น