เทคนิคง่ายๆ เลือกอาหารเสริมอย่างไร ให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด

เทคนิคง่ายๆ เลือกอาหารเสริมอย่างไร ให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด

สำหรับครอบครัวนูสกินแล้ว เรารู้ว่าทุกคนมั่นในว่า ageLOC คือ เทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ต้านความชราและริ้วรอยที่ยอดเยี่ยดที่สุด แต่สำหรับคนทั่วไปที่ยังไม่รู้จักดี ageLOC Y-Span นวัตกรรมใหม่ทางโภชนาการระดับ DNA ที่จะพลิกโฉมวงการโภชนาการต้านความชราและริ้วรอย

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตในการบริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเกิดจากการเร่งรีบมากขึ้น หรือทานอาหารที่ไม่เหมาะสม หรือว่าไม่ถูกหลักโภชนาการมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากมาย ตามข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า 70% ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการทานอาหาร ที่ผิดหลักโภชนาการและการดูแลที่ไม่เหมาะสม บรรดาสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ก็จะทำลาย ระบบภูมิคุ้มกันของเรา ทำให้ยีนเสื่อมและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเกิดปัญหาสุขภาพ

Nutritional Supplements เป็นหนังสือที่มีการกล่าวถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อีกทั้งได้มีการกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อใช้เปรียบเทียมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีขายทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ SCS certification by Pharmanex® เป็นเครื่องหมายที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐาน 6S โดยผ่านหลักเกณฑ์

มั่นใจได้กับผลการทดลองทางวิทยาศาตร์และการรับรองระดับโลก

ภายใต้การผลิตโดย Pharmanex® “ฟาร์มาเน็กซ์” ใช้เทคโนโลยีที่ได้ลิขสิทธิ์ในขบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดผ่านระดับทั้งหมดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กุญแจสำคัญเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอทางคุณภาพคือ มาตรฐาน 6s ของฟาร์มาเน็กซ์ เป็นมาตรฐานของบริษัทผลิตยาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

S1: Selection – การคัดเลือก

 • เพื่อคัดสรรพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ
 • มีข้อมูลการวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาตร์ยืนยัน
 • มีประโยชน์, ปลอดภัย, และได้มาตรฐาน
 • พืชสมุนไพรที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดของฟาร์มาเน็กซ์ในเรื่องคุณประโยชน์และความปลอดภัยเท่านั้นที่จะได้รับพิจารณา

S2: Sourcing – การหาแหล่งวัตถุดิบ

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแหล่งที่มีศักยภาพและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
 • พืชสมุนไพรผ่านการประเมินทางเคมีและทดสอบอย่างเข้มงวด
 • ฟาร์มาเน็กซ์เลือกวัตถุดิบจากคุณภาพความเข้มข้นของสารสำคัญที่ตรวจสอบจากตัวอย่าง

S3: Structure – การวิเคราะห์ทางโครงสร้างสารประกอบ

 • ตรวจสอบการวิเคราะห์ทางโครงสร้างของสารประกอบทางธรรมชาติ
 • แยกส่วนประกอบทางธรรมชาติ

S4: Standardization – ความเข้มงวดด้านมาตรฐานของการผลิต

 • สามารถตรวจสอบมาตรฐานจากสารสำคัญ
 • ขั้นตอนการผลิตที่เฉพาะเพื่อให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอและมั่นใจในประสิทธิภาพ

S5: Safety – ความปลอดภัยในการบริโภค

 • ยืนยันความปลอดภัยจากการค้นคว้าวิจัยโดยนักวิทยาศาตร์
 • ทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย, สารเคมี, สารพิษ และโลหะหนัก

S6: Substantiation – มีหลักฐานและผลการศึกษาทางคลีนิกสนับสนุน

 • ศึกษาจากผลงานการวิจัยและค้นคว้าทางคลินิก
 • มีการศึกษาทางคลินิกโดยฟาร์มาเน็กซ์ตามความเหมาะสม
 • นำเสนอผลงานวิจัยให้วารสารทางวิชาการเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์

อีกทั้งวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP: Good Manufacturing Parctices) ห้องปฏิบัติการได้รับ รองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมทั้งยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์สารประกอบตรงกับฉลากทั้งชนิดและ ประมาณซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แบนร์ด Pharmanex® ageLOC Y-Span และผลิตภัณฑ์อีกหลากชนิดของ Nu Skin ยังได้รับการตีพิมพ์ ในสารานุกรรมทางการแพทย์ The Physicians Desk Reference (PDR)

ซึ่งได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดสั่งยาในวงการแพทย์ของ สหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยอดเยี่ยมระดับสากล กับการคว้ารางวัล STEVIE WINNERS 2016 (Innovation in Consumer Products) นอกจากนั้นแล้ว ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF International ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เหมาะสมกับนักกีฬา และเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตยา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ Pharmanex® ของบริษัท Nu Skin ทุกๆ ตัวผ่าน pre-clinical tested ตามมาตรฐานสากล ISO / IEC 17025 certification

Anti-Aging Nutrition
Anti-Aging Nutrition

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 094-141-6559
Line: aortic.aay

AgeLOC2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น