Pharmanex® อาหารเสริมที่แตกต่างมาตรฐานเทียบเท่าการผลิตยา

Pharmanex® อาหารเสริมที่แตกต่างมาตรฐานเทียบเท่าการผลิตยา

เมื่อมนุษย์เกิดความทุกข์ทางกาย และทางใจ อันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยก็จะคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อระงับความทุกข์และความเจ็บป่วยนั้น โดยการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการแทรกแซง หรือ intervention
อันได้แก่ ยา หรือวัคซีน ผลจากการวิจัยวัตถุเหล่านี้สามารถป้องกันการเกิดความทุกข์ และความเจ็บป่วยเหล่านั้นได้ โดยอาจทำให้ความทุกข์ลดน้อยลงหรือหมดไป ทำให้อายุยืนยาวขึ้น หรือให้ผลบำบัดรักษา เสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้น เป็นต้น
วันนี้แอดมินเพจจะขอพูดถึงประเด็นการทดสอบทางคลนิกของบริษัทนู สกิน บริษัท Anti-aging ชั้นนำ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากธรรมชาติที่แตกต่างภายใต้แบรนด์เสริมอาหารฟาร์มาเน็กซ์ (Pharmanex®) ปัจจุบัน นู สกิน เราให้ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการผลิตเพื่อการบริโภค จึงตัดสินใจที่จะไม่ใช้มาตรฐาน GMP ที่นิยมใช้กันในแวดวงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ได้ใช้มาตรฐาน 6S แทนซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในวงการการผลิตยา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค

Pharmanex® เรามี Labs ในการพัฒนาสูตรและการทดสอบผลิตภัณฑ์มากถึง 5 Labs อาทิ

  1. Formulation พัฒนาสูตรสำเร็จที่มีประสิทธิภาพสูงและดีที่สุด
  2. Stability ทดสอบความคงสภาพ
  3. Microbiology ทดสอบทางจุลชีววิทยา
  4. Clinical การทดสอบทางคลินิก
  5. Chemistry ่ทดสอบทางชีวเคมี / เซลล์ชีววิทยา / อณูชีววิทยา

การทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกอย่างไรก็ตามองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาและไอซีเอช (ICH) ได้กำาหนดให้การทดสอบเหล่านี้รวมอยู่ในการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 4 (Phase IV trial)หรือการเฝ้าระวังหลังยาออกสู่ตลาด (Post-marketing surveillance)

Phatramanex

ทำไม Pharmanex®

ต้องสร้างมาตรฐาน 6s ของตัวเอง (Pharmanex 6S® Quality Process) เพราะว่าปัจจุบันการวิจัยทางคลีนิก มีวิทยาการจีโมทางเภสัช มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรม ทั้งอาร์เอ็นเอ (RNA)
และ ดีเอ็นเอ (DNA) ปัจจุบันมีกระบวนทัศน์เรื่อง การแพทย์เฉพาะบุคคล เช่น เราพบว่ามะเร็งเต้านมชนิด HER2 จะตอบสนองดีต่อยาเฮอร์เซปติน (herception) ยาลดไขมันในกลุ่มยาสตาติน (statin) จะใช้ได้ผลกับคนร้อยละ 80 เท่านั้น ความหลากหลายอาจแยกได้ด้วยตัวชี้ชีวภาพ บางคนอาจเกิดพิษรุนแรงเพราะขาดเอนไซม์บางอย่างที่มีหน้าที่เมแทบอไลต์ยา ทำให้ระดับยาสูงขึ้นผิดปกติ ในทางตรงกันข้ามบางคนอาจไม่มีเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนโพรดรัก (pro-drug) เป็นเมแทบอไลต์แสดงฤทธิ์ (active metabolite) ทำให้ยาไม่ได้ผลในการรักษาโรค ตัวชี้จีโนม (genomic markers) จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

Pharmanex® แตกต่างด้วยการทดสอบถามคลีนิก อาทิ pre-clinical research เป็นการทดลองก่อนการทดสอบในคน

Pharmanex Labs
Pharmanex Labs

Nu Skin® และ Pharmanex® มีนักวิทยาศาสตร์ทำงานประจำ 75 คน และ 20 คนเป็นจบปริญญาเอก (ดร.) ทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

Pharmanex บริษัทที่กำกับดูแลสูตรส่วนผสมทั้งหมดในผลิตภัณฑ์เอง ซึ่งบริษัทที่จะทำเช่นนี้ได้ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกปัจจัย
ทั้งการวิจัยในห้องปฏิบัติการและร่วมวิจัยกับพันธมิตร การดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้มาตรฐาน 6s แทนซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในวงการการผลิตยา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมาตรฐาน GMP นั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผลวิจัยทางคลีนิค (Clinical Study) เพราะการทำผลวิจัยทางคลีนิคนั้น เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ใช้เงินทุนมหาศาล และไม่มีกฎหมายข้อใดที่บังคับให้บริษัทที่ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องทำผลการวิจัยทางคลีนิค (Clinical Study) โดยผลวิจัยทางคลีนิคนั้นส่วนใหญ่จะถูกบังคับให้ใช้กับบริษัทยา

สำหรับมาตรฐาน 6S ที่บริษัท Pharmanex ใช้นั้นจะใช้ผลวิจัยทางคลีนิค (Clinical Study) ขั้นสูงกว่าผลวิจัยทางคลีนิค
โดยใช้ในลักษณะ Double-Blind Studyซึ่งจะช่วยให้ได้ผลการทดสอบที่แน่นอนและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

คลิกดูข้อมูล 5 เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ Pharmanex®

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ และความปลอดภัยสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของฟาร์มาเน็กซ์มีหลักฐานและผลการศึกษาทางคลีนิคสนับสนุน (Substantiation) ฟาร์มาเน็กซ์พัฒนาทุกผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานของข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และ การศึกษาทางคลินิก รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอย่างจริงจัง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเหล่านี้ได้รับการยอมรับ และตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำต่างๆ เสมอ

คลิกดูข้อมูล เจาะลึกงานวิจัย: รู้ทันวารสารวิชาการ Open Access ภัยเงียบที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เวลานี้…คุณอาจจะไม่ต้องการมัน
เวลานี้…คุณอาจจะไม่เชื่อสิ่งที่อ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบ
เวลานี้…คุณอาจจะคิดเพียงแค่ว่าเป็นบริษัทขายตรง
คุณอาจจะคิดแค่ว่าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ Network Marketing
แต่หากเวลานี้! คุณดูวิดีโอนี้จบลง

ผมกล้ายืนยันเลยว่าครอบครัวคุณ เพื่อนของคุณ คนรักของคุณ คนรอบข้าง…ที่เจ็บป่วยอยู่จะได้รับโอกาสนี้
โอกาสที่เราก็ได้รับมาแล้วจาก Nu Skin และ Pharmanex ครับ

ageLOC-Your-Opportunity

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเอง ติดต่อเรา

Tel: 094-141-6559
Line: aortic.aay
Facebook: ageLOC2uCLUB

AgeLOC2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น