เจาะลึก: Nu Skin Next-Gen Logistics ระบบโลจิสติกส์

เจาะลึก: Nu Skin Next-Gen Logistics ระบบโลจิสติกส์

เพราะหัวใจของธุรกิจ “Online” คือระบบโลจิสติกส์ แต่การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งย่อมมาจากการบริหารจัดการ Supply chain ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ได้ดำเนินธุรกิจด้วยโมเดลทางธุรกิจแบบ “Business to Business-B2B” ซึ่งเป็นธุรกรรมการค้าระหว่างองค์กรกับองค์กร แต่ต่อมา…

Business to customer-B2C
Business to customer-B2C

เมื่อธุรกิจทั้ง SME และ Startup เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โมเดลทางธุรกิจแบบ “Business to customer-B2C” หรือ “Customer to customer-C2C” มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ทั้ง SME และ Startup ต่างเผชิญปัญหาเดียวกัน คือขาดศักยภาพและเงินทุนในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น คลังสินค้า (ทั้งสถานที่และกระบวนการบริหารจัดการ) รถขนส่ง ตลอดจนแรงงานขนถ่ายสินค้า ฯลฯ

ปี 2015 – Nu Skin Enterprises เลือกระบบโลจิสติกส์Automated Solution จาก Saddle Creek Logistics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านการบริหารจัดการผลิตภัฑณ์สุขภาพภาพและความงามที่มีคุณภาพ Saddle Creek มีระบบจัดการ การจัดส่งที่รวดเร็วและคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกของธุรกิจออนไลน์

การจัดส่งที่รวดเร็วคือ top priority ของ Nu Skin Enterprises
Next-generation supply chain logistics

ปี 2017 – Nu Skin Enterprises เมื่อ E-Commerce Boom ด้วยกลยุทธ์การเติบโตของนูสกิน เราจึง transform เปลี่ยนระบบลอจิสติกส์ ให้เข้ากับยุคเทคโนโลยี Social Selling ได้เลือกพาร์เนอร์ระบบด้านซัพพลายเชน และโลจิสติกส์ ของบริษัท XPO Logistics, Inc บริษัทโลจิสติกส์ระดับโลกอยู่ใตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: XPO) ทำให้นูสกินมีโซลูชันโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการการผลิตภัณฑ์แบบ eng-to-end ซึ่ง Nu Skin จะเป็น Online marketplace ที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้บริการเฉพาะแพลตฟอร์มของธุรกรรม หรือเป็นเสมือน “Fulfillment Center” ที่บริหารจัดการคลังสินค้าและรวมถึงการกระจายสินค้าให้กับผู้ผลิตทั้งหมดทีใช้แพลตฟอร์มของ XPO

ที่มา : Saddlecreek , XPO Logistics