เจาะลึก: ‎LifeGen‬ Technologies สตาร์ทอัพด้านพันธุกรรม (genomics)

เจาะลึก: ‎LifeGen‬ Technologies สตาร์ทอัพด้านพันธุกรรม (genomics)

LifeGen Technologies เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพจาก WARF ที่ประสบความสำเร็จ และ exits แล้ว ไลฟ์เจนเทคโนโลยีเป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและค้นคว้าด้านรหัสพันธุกรรม หรือยีน มีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของยีน Gene expression database on aging

ปี 2011 – นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์ เข้าซื้อกิจการจาก WARF ด้วยเงินลงทุน 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 351 ล้านบาทโดยข้อตกลงการซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นการมอบสิทธิการออกใบอนุญาตที่ครอบคลุมและการคุ้มครองสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลการแสดงออกของยีน และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ให้กับบริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์ โดยทันที

WARF ‎LifeGen‬ Technologies

เกี่ยวกับ มูลนิธิ Wisconsin Alumni Research Foundation

Wisconsin Alumni Research Foundation 2

มูลนิธิ Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) สนับสนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ด้วยการให้ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงการออกใบรับรองประดิษฐกรรมใหม่ๆที่ได้จากการพัฒนาผลงานต่างๆ จากความทุ่มเทความพยายามและการกลั่นกรองความคิดของมหาวิทยาลัยจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยมาต่อยอดกับกระบวนการลงทุน การวิจัย และคิดค้นพัฒนา ทั้งนี้ Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2468 ในฐานะที่เป็นสำนักงานที่ให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลก (www.warf.org) ปัจจุบัน WARF ทุนในหุ้นบริษัทสตาร์ทอัพมากกว่า 30 บริษัท ทั้งที่เปิดขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ และที่ Successful Exits ได้รับการซื้อกิจการโดยบริษัทชั้นนำในรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และทั่วโลกไปแล้ว

Wisconsin Alumni Research Foundation

เกี่ยวกับ นูสกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์

นักนักวิจัยเราอุทิศตนให้กับการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านความเสื่อมชราที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความงาม และด้านสุขภาพบริษัทมีความตั้งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพผ่านการใช้นวัตกรรมอันทันสมัย การวิจัยที่น่าเชื่อถือ และความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Anti-aging ที่ลงลึกระดับยีน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนากระบวนการวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนทั่วโลกใช้มีคุณภาพชีิวิตที่ดีและยั่งยืน สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : https://env-0310676.th.app.ruk-com.cloud
บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์ เป็นบริษัทแรกที่ใช้ผลการวิจัยจาก LifeGen Technologies นำความรู้พื้นฐานไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี ageLOC® แบรน์ดที่มีมูลค่ามากถึง 5 billion-dollar ที่ดำเนินการผลิตที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ageLOC2uCLUB
ageLOC2uCLUB

Pharmanex Labs

งั้นเราไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิภภัณฑ์ของ นูสกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์ กับการลงทุนทุ่มงบเกือบ 4,000 ล้านบาทในการสร้างศูนย์นวัตกรรมตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ยิ่งใหญ่ขนาดไหน คลิกเลย => Nuskin ใหญ่แค่ไหน?
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : http://www.warf.org/for-startups/warf-startups/warf-startups.cmsx

รายชื่อ Startups บริษัทด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งของ WARF