รู้จัก New CFO: Mark H. Lawrence จากขุนพลนวัตกรรมระดับโลก Amazon สู่ Nu Skin

มาร์ค (Mark Lawrence) มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการดำเนินงานและด้านการเงิน (Chief Financial Officer) ล่าสุดเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินของ Amazon-Lab126

Amazon Lab126 เป็น บริษัท ด้านการวิจัยและพัฒนา และเป็นบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น แท็บเล็ต Fire, Kindle e-reader, Amazon Fire TV และ Amazon Echo

Amazon Lab126 ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2547 โดย Gregg Zehr จาก Sunnyvale, California และเจ้าของ Amazon Lab126 คือกลุ่ม Amazon.com

Get to Know Nu Skin’s New CFO: Mark Lawrence
Get to Know Nu Skin’s New CFO:Mr. Mark H. Lawrence 

มาร์ค รับผิดชอบงานด้านการเงินทั่วโลกของ บริษัท Amazon และมีบทบาทสำคัญในการเปิดตัวอุปกรณ์ Amazon หลายๆ ตัว เช่น Amazon Fire, Amzon Echo นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสทางด้านการเงินที่ บริษัท Polycom and Brocade ใน Silicon Valley รวมถึงVivint, Inc (บริษัทนวัตกรรมด้านสมาร์ทโฮม)

ageloc me amazon google home
ageloc me amazon google home

source : Nu Skin’s New CFO: Mark Lawrence , Amazon Lab126 , Ageloc Me