DNA Sequencing vs. DNA Microarray Technology

DNA Sequencing vs. DNA Microarray Technology

Jay Flatley ซีอีโอของ Illumina กล่าวว่า

มูลค่าตลาดด้านเทคโนโลยีด้านพันธุกรรม DNA Sequencing (การหาลำดับของดีเอ็นเอ) ตัวเลขรวม ขึ้นไปที่ $20 พันล้านเหรียญสหรัฐ (อ้างอิจ: Forbes)

Illumina เป็นบริษัททำธุรกิจเรื่องการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ read DNA Optically
ที่เสร็จสิ้นภายในชั่วโมง เป็นการรักษาสุขภาพแบบ Personalized medicine

DNA Sequencing คือ เทคโนโลยีการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอแบบ read DNA Optically ที่เสร็จสิ้นภายในชั่วโมง เป็นการรักษาสุขภาพแบบ Personalized medicine

Genes Expression คือ การแสดงออกของยีน (Genes Expression) จะใช้เทคโนโลยีไมโครแอเรย์ของดีเอ็นเอ (DNA Microarray Technology)

DNA Sequencing Market Will Exceed $20 Billion, Says Illumina CEO Jay Flatley

ปัจจุบันพบว่าโรคหลายชนิดมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของยีน และมีผู้ศึกษาถึงกลไกการเกิดความผิดปกติในระดับยีนมากขึ้น เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดมะเร็ง เป็นต้น ไมโครแอเรย์ของดีเอ็นเอเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของยีน และมีข้อดีคือ สามารถใช้ศึกษายีนได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน (high-throughput technique)

โดยเทคนิคนี้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของยีนได้ 3 รูปแบบ

  1.  ระดับการทำงานหรือระดับการแสดงออกของยีนโดยตรวจวัดปริมาณของเมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอ (messenger RNA)
  2. การเพิ่มลดจำนวนยีนบนโครโมโซม
  3. การกลายพันธุ์ (mutation) ในดีเอ็นเอ เล่น การตรวจสอบภาวะพหุสัณฐานของดีเอ็นเอ (DNA polymorphism)

โครงการศึกษาจีโนมมนุษย์ (Human Genome Project) เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาคำตอบ
ในระดับยีนเกียวกับโรคต่างๆ ทั้งสาเหตุของโรคและการรักษาโรค การศึกษาค้นคว้าที่เกิดขึ้น
หลังจากการศึกษาจีโนมมนุษย์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกของยีน
เกิดขึ้นจากการอ่านรหัสยีน และความสัมพันธ์ระหว่างยีน เป็นต้น

จากความพยายามในการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านี้จึงได้มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ
ที่สามารถทำการศึกษายีนที่สนใจได้ครั้งละหลายๆ ชนิดในเวลาเดียวกัน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้ ไม่โครแอเรย์พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาการแสดงออกของยีน

อาทิ เช่น บริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกา LifeGen Technologies, LLC ได้ศึกษาการแสดงออกของยีน
และบริษัทค้นพบแหล่งกำเนิดแห่งริ้วรอย รวมทั้งกลุ่มยีนส์แห่งความอ่อนเยาว์ หรือยีนที่เกี่ยวข้องกับอายุนั้นเอง
ซึ่งจุดกำเนิดของริ้วรอยนั้น เราเรียกว่า arSuperMarkers (เออาร์ ซูเปอร์มาร์คเกอร์)
และกลุ่มยีนแห่งความอ่อนเยาว์ของยีนในกลุ่มนี้ก็คือ Youth Gene Cluster (ยูธ ยีนส์ คลัสเตอร์)
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดริ้วรอยแห่งวัย

เนื่องจากการลงทุนวิจัยต้องใช้งานจำนวนมาก ล่าสุดบริษัท Nu Skin Enterprise ได้เข้าซื้อ LifeGen Technologies
มาทำงานร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อต้านความชราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมมีเทคโนโลยีเอจล็อคที่เป็นสิทธิบัตร
ในการวิเคราะห์กระบวนการของความเสื่อมในระดับยีนส์ และเซลล์มนุษย์

ไมโครแอเรย์ของดีเอ็นเอ (DNA microarray) ยีนมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์
โดยควบคุมให้เกิดการสร้างโปรตีนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โปรตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ โปรตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ เป็นต้น กระบวนการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งๆ เริ่มต้น
จากการถอดรหัสยีนหรือดีเอ็นเอ (gene or DNA transcription)

จากนั้นรหัสของยีนจะถูกส่งออกมานอกนิวเคลียสในรูปของ เมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอ (messenger RNA)
หรือเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) จากนั้นจะมีกระบวนการแปลรหัส (translation) เพื่อที่จะสร้างโปรตีนต่อไป

Genetic code

เทคนิคไมโครแอเรย์ของดีเอ็นเอ ใช้ในการศึกษาการแสดงออกของยีนโดยตรวจสอบว่าในเวลานั้น ๆ
มีเอ็มอาร์เอ็นเอชนิดใดอยู่ในเซลล์ นอกจากใช้ตรวจสอบเอ็มอาร์เอ็นเอแล้ว
ยังใช้ตรวจสอบจีโนมิกดีเอ็นเอตรวจการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอ

การทำไฮบริไดเซชันด้วยคอมพลีเมนทารี ผลที่ปรากฏจะบอกให้ทราบถึงระดับการแสดงออกของยีน
แตะละชนิดได้ เช่น ยีนบางชนิดอาจแสดงออกน้อยลงเมื่อเซลล์ไม่ปกติ ในขณะที่ยีนบางชนิดกลับ
แสดงออกในทางกลับกัน ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวินิจฉัยโรค ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าตัวยาใหม่ๆ ได้ นอกจากนี้ยังใช้ศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน (expression pattern)
หน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ดังนั้นยีนบางชนิดจะทำงานในบางช่วงอายุของเซลล์เท่านั้น

ซึ่งการศึกษาในลักษณเช่นนี้จะเป็นแนวทางในการตรวจวินิจฉัยแนวโน้มในการเกิดมะเร็ง

ในการศึกษาจำนวนยีน การทำงานของเซลล์ถูกควบคุมโดยยีน ดังนั้นการที่ยีนถูกทำลาย
จะมีผลให้การทำงานของเซลล์ผิดปกติและมีโอกาสกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้
อย่างไรก็ตามร่างกายมีกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอที่ถูกทำลาย โดยมียีนกลุ่มหนึ่งคอยควบคุมอยู่
ค่อยดูว่าโครโมโซมหายไปหรือมียีนบางส่วนเพิ่มจำนวน ซึ่งไมโครแอเรย์สามารถตรวจวัดการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของจำนวนยีนบนโครโมโซมได้ โดยการใช้แผ่นไมโครแอเรย์ที่เป็นจีโนมิกดีเอ็นเอ
หรือชื่อทางการตลาดเรียก GeneChip® Microarrays

เทคโนโลยีเอจล็อค (ageLOC) ศาสตร์แห่งการต่อต้านริ้วรอย เทคโนโลยีเอจล็อค สามารถย้อนกลับ หรือ “รีเซ็ท” กระบวนการทำงานของยูธ ยีนส์ คลัสเตอร์ (Youth Gene Cluster) ให้เหมือนเช่นวัยเยาว์ ได้

GENE

ปัจจุบันบริษัทนูสกิน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดริ้วรอยแห่งวัย เทคโนโลยีเอจล็อคจากยีนส์มนุษย์กว่า 25,000 ชนิด
ในชื่อทางการค้าว่า ageLOC® แบนร์ดภัณฑ์นวัตกรรมต่อต้านความเสื่อมชราระดับโลก

ageLOC® innovation
ageLOC® innovation

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ageLOC® innovation

AgeLOC2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น