นี่เป็นหนังสือที่จะเผยความลับแห่งความอมตะและเยาว์วัย Finding the Fountain of Youth : The Science and Controversy Behind Extending Life and Cheating Death และผู้เขียน Aharon W. Zorea Ph.D. มีการอ้างถึง 2 บุคคลผู้ค้นพบน้ำพุแห่งความยาว์วัย จุดกำเนิดเทคโนโลยี Antiaging Technology นั้นก็คือ Roy Walford และ Richard Weindruch ผู้ก่อตั้ง LifeGen Technologies ตั้งแต่ปี 2009 ปัจจุบัน บริษัท Nu Skin Enterprises เข้าซื้อกิจการ และ Ricard Weindruch ทำงานวิจัยพัฒนาให้กับบริษัท Nu Skin ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Nutritional and cosmetic supplements ระดับโลก

Finding the Fountain of Youth : The Science and Controversy Behind Extending Life and Cheating Death
Finding the Fountain of Youth : The Science and Controversy Behind Extending Life and Cheating Death
Finding the Fountain of Youth : The Science and Controversy Behind Extending Life and Cheating Death
Finding the Fountain of Youth : The Science and Controversy Behind Extending Life and Cheating Death

ผู้เขียน : Finding the Fountain of Youth : The Science and Controversy Behind Extending Life and Cheating Death

Aharon W. Zorea Ph.D.
Aharon W. Zorea Ph.D.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.