ข้อมูลคืออำนาจ “โครงการฐานข้อมูลพันธุกรรมใหม่ ในชื่อ Google Genomics”

ข้อมูลคืออำนาจ “โครงการฐานข้อมูลพันธุกรรมใหม่ ในชื่อ Google Genomics”

บริษัท Autism Speaks ได้ร่วมมือกับบริษัท Google จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ (Genomes)
ที่ใหญ่ที่สุด นักวิจัยเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคออทิสติก
บริษัท Google ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
เปิดพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้ป่วยโรคออทิสติกและสมาชิกครอบครัว
ในระบบเซริฟเวอร์คอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมถึงเปิดให้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย

Bob Wright CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Autism Speaks กล่าวว่า การใช้ประโยชน์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและกำลังสูงของบริษัท Google
สามารถนำไปสู่ความเข้าใจในสาเหตุเกิดโรคออทิสติกที่มีหลายชนิดและวิธีการรักษาได้ นี่เป็นเพียงวิธีการเดียวที่จะที่จะทำลายอุปสรรคด้านฐานข้อมูลซึ่งเป็นอุปสรรคที่ท้าทายหนึ่งของการรักษาโรคออทิสติ

โครงการ Google Genomics เริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ งานวิจัยวิทยาศาสตร์นี้ก่อให้เกิดข้อมูลจำนวนมากกว่าที่เคย แต่ก็มีผลให้ข้อมูลนี้ยากกว่าในการจัดเก็บ วิเคราะห์
และแปลผลโดยเฉพาะกับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในโรงพยาบาลในการเรียงลำดับของ ดีเอ็นเอ ชุดหนึ่งต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 100 กิ๊กกะไบต์ (Gigabyte) ดังนั้น การเรียงลำดับดีเอ็นเอ 1 ล้านชุด ต้องใช้พื้นที่มากกว่า 100 เพตะไบต์ (Petabyte) {1 เพตะไบต์ เท่ากับ 1 ล้านกิ๊กกะไบต์}

genetic

Google ได้นำเอาฐานข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ไว้บนเซริฟเวอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักวิจัยสามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการ
โดยนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกแห่ง ทำให้นักวิจัยที่อยู่ต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้ โครงการนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลให้แก่การวิจัยด้านออทิสติก นอกจากนี้
การวิจัยด้านพันธุกรรมยังสามารถนำไปสู่การค้นพบทางการแพทย์สำหรับโรคอื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคอัลไซเมอร์

Devid Glazer ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของโครงการ Google Genomics กล่าวว่าวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาสมัยใหม่ เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีข้อจำกัดอยู่ที่ข้อมูล
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สมัยใหม่นี้จะช่วยลดข้อจำกัดนี้ได้ การพัฒนาการแปลงผันข้อมูลสู่ระบบดิจิตอล (digitization) ของ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ
บริษัท Google ได้ตระหนักว่าวงการการแพทย์มีความสำคัญและสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุน

บริษัท Autism Speaks กล่าวว่า บริษัทได้รวบรวมตัวอย่าง DNA จากศูนย์ผู้ป่วยเด็กด้านพันธุกรรมแห่งหนึ่งในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ฐานข้อมูลนี้มีชื่อว่า AUT10K เป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้ มีการประเมินไว้ว่า เด็ก 1 ใน 68 คนในสหรัฐฯ มีโอกาสเกิดโรค ออทิสติกไม่ว่าอาการจะ มากหรือน้อยก็ตาม ข้อมูลที่บริษัท Autism Speaks จัดเก็บไว้บนฐานข้อมูลของ Google จะใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัย
นี่ไม่ใช่ครั้งที่แรกที่บริษัท Google มีโอกาส ในการร่วมพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์

บริษัท Google เคยให้ การสนับสนุนแก่บริษัท Calico ซึ่งศึกษาวิจัยยีนส์ของมนุษย์เพื่อเข้าใจ และต่อต้านการสูงวัย บริษัท Google ยังเคยได้ลงทุนกับบริษัท 23andMe ซึ่งทำการวิเคราะห์และทดสอบพันธุกรรมของมนุษย์เพื่อค้นหาบรรพบุรุษ นอกจากนี้ โครงการ Google X ซึ่งเป็นโครงการลับๆ ของบริษัท Google กำลังพัฒนาเลนส์สายตาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตาม บางโครงการของบริษัท Google ก็ประสบความล้มเหลว เช่น
โครงการหนึ่งที่สนับสนุนให้มีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโครงการนี้ต้องถูกปิดลงในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากไม่สามารถดึงดูด ความสนใจจากผู้ใช้ได้

รายชื่อบริษัทเอกชนธุรกิจเกี่ยวกับการมีอายุยืนยาว (Aging, Nutrition, Genomics, Nutrigenomics)

Aging, Nutrition, Genomics, Nutrigenomics

 

Aging, Nutrition, Genomics, Nutrigenomics

Jamie L. Barger, Ph.D.
Chief Operating Officer, LifeGen Technologies, LLC (Nu Skin เข้าซื้อกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
Aging, Nutrition, Genomics, Nutrigenomics, Metabolic Disease

ที่มา: ostc.thaiembdc.org ผ่าน usatoday

AgeLOC2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น