4 ปัจจัยทางพันธุกรรม (genetic factors) ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนความอ่อนเยาว์ของเซลล์เก่า

4 ปัจจัยทางพันธุกรรม (genetic factors) ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนความอ่อนเยาว์ของเซลล์เก่า

นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส เผยความลับ Genetic factors ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืน (ฟื้นฟู) ความอ่อนเยาว์ของเซลล์เก่าอายุมากกว่า 100 ปี

เผยแพร่เอกสารอ้างอิงวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ตีพิมพ์ในวารสาร Genes & Development journal
โดย Jean-Marc Lemaitre จากสถาบัน Fonctionnelle Génomique
(INSERM / CNRS / Université de Montpellier) และได้มีการศึกษา วิจัย ร่วมกับ AFP

กระบวนการคืนความอ่อนเยาว์เกี่ยวข้องกับ 4 ปัจจัยทางพันธุกรรม genetic factors ต่อไปนี้
OCT4
Sox2
Myc
KLF4 C
และศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีกคือ NANOG กับ LIN28

นักวิจัยได้ทดสอบแล้ว “cocktail” 6 ส่วนผสมเซลล์ต้นตอชนิดใหม่ ในเซลล์ของคนที่อายุ 92 ปี, 94 ปี, 96 ปีและ 101 ปี
ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ รวมถึงการทดสอบที่เซลล์เก่า 101 ปี

ทำไมดีเอ็นเอจะเป็นอนาคตของการจัดเก็บข้อมูล?

นักวิจัยสรุปว่า “อายุไม่เป็นอุปสรรคสำหรับ cell reprogramming” หรือกระบวนการที่เรียกว่า “การโปรแกรมเซลล์ย้อนกลับ”

ความสำเร็จของการค้นพบอินดิวซ์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ (Induced pluripotent stem cells)
ซึ่งเป็นเซลล์ต้นตอชนิดใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในการนำมาใช้ทดแทนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนมนุษย์

Induced pluripotent stem cells
Induced pluripotent stem cells

อินดิวซ์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem (iPS) Cells) คือ
การนำเซลล์ต้นตอจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้วมาเปลี่ยน (Reprogramming) ให้มีคุณสมบัติเหมือนกับเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนมนุษย์
ไอพีเอสเซลล์มีข้อได้เปรียบเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนมนุษย์อยู่หลายประการ เป็นต้นว่า
นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ไอพีเอสเซลล์ที่ได้รับมาจากผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับการทำลายของเซลล์ประสาทในสมอง (Neurodegenerative Diseases)
มาทดลองเพิ่มจำนวนเป็นเซลล์ประสาทในห้องทดลองเพื่อศึกษาหาต้นเหตุของอาการป่วยนั้นได้

นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เทคโนโลยีไอพีเอสในการสร้างเซลล์ต้นตอจากผู้ป่วยที่ป่วยจากโรคบางชนิด
ในขณะที่เทคโนโลยีเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนมนุษย์ไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยาก
เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถระบุได้ถึงสถานภาพสุขภาพหรือร่างกายของตัวอ่อนในขณะที่ยังไม่เกิดได้
ดังนั้นไอพีเอสเทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือของงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ในการช่วยให้นักวิจัยศึกษาหาสาเหตุและกระบวนการการเกิดโรคที่ในอดีตไม่สามารถศึกษาได้

การใช้ไอพีเอสเซลล์ในทางการแพทย์นั้น ในปัจจุบันการทำไอพีเอสเซลล์สามารถทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญเต็มที่แล้ว
ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน แม้กระนั้นก็ตามยีนที่ถูกใช้ในการเปลี่ยนคุณสมบัติของเซลล์นี้เป็นยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดมะเร็ง
ดังนั้นไอพีเอสเซลล์ที่เกิดขึ้นจากเทคนิคนี้ จึงยังไม่ควรนำมาใช้ในทางการแพทย์

ประเด็นว่าแต่ละบุคคลมียีนแสดงลักษณะจำเพาะที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการเปลี่ยนคุณสมบัติของเซลล์เพื่อใช้ในการรักษานั้นจึงมีกฎเกณฑ์และลักษณะที่ต่างกัน
อย่างไรก็ตามองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration) อาจจะไม่รับรองการรักษาโดยใช้การเปลี่ยนคุณสมบัติของเซลล์ในลักษณะเช่นนี้
เนื่องจากระเบียบการรักษาโดยใช้ไอพีเอสเซลล์นี้ยังไม่มีความเป็นเอกภาพหรือมีการใช้ระเบียบการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล

ถึงแม้ว่าไอพีเอสเซลล์สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาและให้ข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับการเกิดโรคต่างๆในมนุษย์
และสามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการพัฒนายาชนิดใหม่แล้ว
ทั้งนี้ไอพีเอสเซลล์ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกก่อนที่จะนำมาใช้จริงทางการแพทย์
ในความเป็นจริงแล้วเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนมนุษย์มีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำมาใช้จริงทางการแพทย์ก่อนไอพีเอสเซลล์

ที่มา: Wisconsin Technology Network [http://wistechnology.com/articles/5331], January 5, 2009)
http://www.doctortipster.com/6350-french-scientists-restored-the-youth-of-100-years-old-cells.html

AgeLOC2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น