DNA 101 : ความรู้พื้นฐานเรื่อง DNA, RNA

DNA 101 : ความรู้พื้นฐานเรื่อง DNA, RNA

“ชีวิต” กับ “ความตาย” เส้นแบ่งอยู่ตรงไหน?

DNA บอกตั้งแต่ลักษณะภายนอกอันหลากหลายของสิ่งชีวิตจนถึงกลไกอันซับซ้อนของปฏิกิริยาเคมีในระดับเซลล์ ตั้งแต่ข้อมูลที่กำหนดลักษณะของตัวเราในปัจจุบัน สืบค้นย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษในอดีต คาดการณ์ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพในอีกหลาย 10 ปี ข้างหน้าจนถึงบอกแนวโน้มลักษณะของลูกหลานในอนาคต ล้วนแต่อยู่บน DNA ครับเรื่องราวของ DNA ใช่ว่าจะเกี่ยวข้องแต่เรื่องราวทางพันธุกรรมเท่านั้น การค้นพบยังช่วยให้เข้าใจกลไกลการเกิดโรคมะเร็ง (Wow!) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความเสียหายบนเส้น DNA และยังทำให้เข้าใจโรคต่าง ๆ อีกมากมาย ว่าแท้จริงแล้วมีสาเหตุ จากความบกพร่องของ DNA ครับ

เมื่อทราบว่าเหตุของโรคมาจากความบกพร่องของ DNA จึงมีวิธีรักษาที่นำ DNA ปกติเข้าสู่เซลล์ วิธีการรักษาดังกล่าวเรียกว่า “ยีนบำบัด”

ปัจจุบันความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล ร่วมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ (Life Sciences) ช่วยให้วิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์พัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต้านความชรา (Anti aging), เทคโนโลยีการปลูกถ่ายหรือการผสมเทียม

เช่น การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม หรืองานด้านอวัยะเทียม, การปลูกถ่ายไขกระดูก การปลูกถ่ายอวัยวะภายในร่างกาย เซลล์ ES เซลล์ iPS

ข้อดีของเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่เดิมต้องทนทุกข์ทรมานเพราะโรคที่รักษาไม่หายขาดและต้องจากโลกไปในที่สุด กลับมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

“ชีวิต” กับ “ความตาย” เส้นแบ่งอยู่ตรงไหนกันแน่… ในเมื่อบางกรณีเกิดสมองตาย แต่ผู้ป่วยยังมีชวิตอยู่
อาทิ เช่น ผู้ป่วยอยู่ในสภาพเจ้าชายนิทราหรือเจ้าหญิงนิทรา

แล้ววงการวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และการรักษาทางการแพทย์ต้องศึกษาร่วมกัน ถึงประโยชน์และผลเสีย สุดท้ายใครต้องเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ ผู้เชียวชายหรือ?

เราคงเคยได้ยินกันมาบ่อยแล้ว “ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชียวชาญเขา”

อย่าเยอะกับชีวิตครับ เราไม่อาจมอบหมายการประเมินคุณค่าให้ผู้เชียวชาญแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ สาเหตุคือ บ่อยครั้งที่ผู้เชียวชาญมีโลกทัศน์แคบไป แล้วยังมีประเภทบ้าบิ่น ไม่ยั้งคิด หากปล่อยให้ ตัดสินใจเรื่องนี้ อาจเกิดอันตรายใหญ่หลวงได้

รู้ยังครับ ส่วนหนึ่งของภาษีที่เราจ่ายให้รัฐ ถูกแบ่งไปสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยสำหรับด้านวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์
ยุคแห่งการค้นหาความหมายของชีวิต และความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ได้เริ่มขึ้นแล้วหากชื่นชอบ หรืออยากให้คนอื่นๆ ปูพื้นความรู้ด้านนี้ แชร์โลดคร้าบ

AgeLOC2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น