มะเร็ง…ภัยร้ายที่ผู้หญิงควรระวัง

มะเร็ง…ภัยร้ายที่ผู้หญิงควรระวัง

มะเร็งโรคร้ายที่ไม่มีใครอยากจะเป็น มะเร็งทุกชนิดมีโอกาสเกิดได้กับทุกคนและทุกอวัยวะ แต่หากเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง มะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทยคือ มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกนั้น เกือบทั้งหมดเกิดจากการติดเชื้อ HPV และการดำเนินโรคของมะเร็งปากมดลูกมีด้วยกัน 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่การติดเชื้อ HPV และ พัฒนาจนเกิดเป็นเซลล์ผิดปกติก่อนการเป็นมะเร็งช่วงนี้ในเวลาประมาณ 5 ปี ช่วงที่ 2 คือ เซลล์ผิดปกติก่อนการเป็นมะเร็ง และพัฒนาจนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ 5 ปี

เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกมีการดำเนินของโรคที่ยาวนาน และเราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกที่ชัดเจน เราจึงสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่การยังไม่เป็นมะเร็ง โดยป้องกันการรับเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็ง สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจหาเชื้อ ก่อนที่จะพัฒนาไปจนถึงขั้นมีเซลล์ที่ผิดปกติ สามารถรู้ระยะของมะเร็งที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

HPV genes
HPV genes


สาวๆ ควรใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากมะเร็ง

“HPV Vaccine มี love scence แบบปลอดภัย หมั่นไป checkup”

เนื่องจากเราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกที่ชัดเจนนั่นคือ เชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกเองมีการดำเนินของโรคที่ยาวนาน เราจึงสามารถใช้ความรู้นี้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ยังไม่เป็นมะเร็ง

เชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งนั้น ได้รับมาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HPV แต่การป้องกันการรับเชื้อโดยการไม่มีเพศสัมพันธ์นั้น คงทำได้ยาก ในปัจจุบันมีวิธีอื่นๆ ที่สามารถลดอัตราการติดเชื้อ HPV ได้ ได้แก่ การรับ HPV Vaccine, มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่น ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ควรมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควร การใช้ถุงยางอนามัย มีคู่นอนคนเดียว มีคู่นอนที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเช่นกัน

การตรวจหาเชื้อ HPV หรือเซลล์ผิดปกติก่อนการเป็นมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกมีการดำเนินของโรคที่ยาวนาน การตรวจเป็นประจำทุก 1-3 ปี เมื่ออายุ 21 ปีขึ้นไป หรือหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็จะสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเป็นมะเร็ง และสามารถรักษาให้หายาได้

บทความโดย: แพทย์เนตร บุญคุ้ม
NAITT BOONKHUM, MD.
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มะเร็งนรีเวชวิทยา
ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไทย 3

AgeLOC2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น