เจาะลึก: 5 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจ Healthcare โลกในอีก 5 ปีข้างหน้า

เจาะลึก: 5 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจ Healthcare โลกในอีก 5 ปีข้างหน้า

Forbes เผย 5 เทคโนโลยีที่จะมา Disrupt กลุ่มธุรกิจ Healthcare ภายในปี 2020 และโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

DNA sequence and helix models (Digital)
DNA sequence and helix models (Digital)

1.เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ระบบที่สามารถคิด และ ให้เหตุผล ได้เหมือนมนุษย์

อาทิ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบ IBM Watson Health’s และหลังจากที่ IBM ซื้อ Truven Health Analytics มูลค่ากว่า $2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ปัจจุบัน IBM เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์สุขภาพและการจัดเก็บข้อมูล

การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 42 % สามารถสร้างรายได้สูงถึง $6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึงปี 2021

2.การรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (Cancer Immunotherapy หรือ ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง)
การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 139 %

3.เทคโนโลยีการตรวจหาสารบ่งชี้ทางชีวภาพด้วยของเหลว (The liquid biopsy)

และเทคนิคเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมของเนื้องอก circulating tumor DNA (ctDNA)  และ irculating tumor cells (CTCs) และ Internet of DNA ฐานข้อมูลสารพันธุกรรม  หรือดีเอ็นเอ ของผู้ป่วย ที่กำลังจะกลายมาเป็นมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยและเก็บข้อมูลพื้นฐานโดยแพทย์ ผู้รักษา ข้อมูลดีเอ็นเอเหล่านี้จะสามารถรวมกันเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้แพทย์ใช้เป็นกรณีศึกษา (case study)
โดยเฉพาะโรคที่มาจากความผิดปกติทางดีเอ็นเอ ก่อให้เกิดการก้าวกระโดดทางการแพทย์ คาดว่าจะใช้แพร่หลายใน 1-2 ปีนี้

ความก้าวหน้านี้สามารถตรวจหาโรคมะเร็งได้ในระยะเริ่มต้น ด้วยวิธีการตรวจเลือด ที่ใช้หลักการ เซลล์มะเร็ง หลั่งดีเอ็นเอเข้าสู่กระแสเลือด ผู้นำเทคโนโลยีนี้ อาทิ เช่น บริษัท Illumina

รู้ยัง…มีประชากรทั่วโลกราว 8 ล้านคนต่อปี ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

4.เทคนิคตัดต่อพันธุกรรม CRISPR/Cas9

เทคโนโลยี CRISPR ทำให้นักวิทยาศาสตร์ ทำการเปลี่ยนแปลง ดีเอ็นเอในเซลล์ ที่ทำให้พวกเรา สามารถรักษาโรคทางพันธุกรรมได้ ส่วนของระบบ CRISPR คือโปรตีนที่เรียกว่า Cas9

พันธุวิศวกรรมแบบเดิมๆ ทำให้เกิดข้อโต้แย้งเป็นเวลานาน แต่เทคนิคใหม่ช่วยให้เรา “แก้ไข” รหัสพันธุกรรมของพืชนั้นๆ ได้โดยตรง เช่น ทำให้โภชนาการเพิ่มขึ้นหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นการค้นพบใหม่ช่วยให้การเกษตรดีขึ้นแต่ลดข้อถกเถียงลง โดยพันธุวิศวกรรมแบบเก่าจะพึ่งพิงแบคทีเรียชื่อ อะโกรแบคทีเรียม ทูเมฟาเชียนส์ (agrobacterium tumefaciens)
เพื่อนำส่งดีเอ็นเอที่ต้องการไปยังจีโนมเป้าหมาย อันเป็นเทคนิคที่ก่อให้เกิดความกังวลในคนทั่วไป (อ้างอิจ: TED)

5.เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ 3D printing (โรงงานแบบสั่งพิมพ์อวัยวะเทียม 3 มิติ)

ความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing เป็นความหวังแก่ผู้คนที่มีปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต  ไม่ว่าจะแบบเกิดมาไม่ครบสามสิบสอง หรือแบบที่อวัยวะของร่างกายสูญเสียสมรรถภาพไป ทั้งมาจากสาเหตุของการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถพึ่งพาทางการแพทย์จากเทคโนโลยี 3D Printing แม้กระทั่งเหล่าบรรดาสัตว์ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ เพื่อให้เข้ามาเติมเต็มชีวิตด้วยเช่นกัน

3D Printing เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เรียกว่า Advanced Additive Manufacturing หรือ การผลิตทดแทน ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ เซนเซอร์ การประมวลข้อมูล (Data processing)
จนถึง เทคนิคการผลิต ซึ่งรวมถึง Laser cutting และ Numerical control (CNC) machining.

ที่มา: Insights for Healthcare by J.P. Morgan
Source: Reenita Das, Forbes

AgeLOC2u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น