Merck เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ เทคนิคปรับแต่งจีโนมด้วยเทคนิค CRISPR

เมอร์ค ( Merck ) เปิดตัวเทคนิคใหม่ “proxy-CRISPR” เข้าถึงจีโนมในส่วนที่แต่เดิมเข้าถึงไม่ได้  ยกระดับการใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการปรับโครงสร้างโปรตีน CRISPR ใหม่

Color Genomics พร้อมสั่นสะเทือนวงการแพทย์! ปล่อยนวัตกรรมการตรวจสอบมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกด้วยยีนจากน้ำลาย

ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ตรวจมะเร็งด้วยน้ำลายของ “Color Genomics” จะต้องส่งหลอดเก็บน้ำลายกลับไปยังบริษัททางไปรษณีย์ โดยอุปกรณ์ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อวินัจฉัยมะเร็งด้วยน้ำลายในราคา 249 เหรียญสหรัฐ (ราวๆ 8,740 บาท)

สิ้นสุดโครงการศึกษาจีโนมมะเร็ง กระตุ้นนักวิจัยให้ต้องทบทวนใหม่

นักพันธุศาสตร์อภิปรายว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนจากการหาลำดับจีโนมไปเป็นการศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของจีโนม กระตุ้นนักวิจัยให้ต้องทบทวนใหม่