Aging 101: Mechanism of Aging – กลไกของความชรา

ทำไม? คุณเคยตั้งข้อสงสัยหรือไม่ว่า… ทำไม… เวลาผู้หญิงเข้าสู่วัยรุ่นแล้วจะเริ่มมีประจำเดือน? ทำไม… เมื่อผู้หญิงย่างเข้าสู่อายุ 45 ปี ถึงเริ่มหมดประจำเดือน? ทำไม… เด็กผู้ชายถึงเสียงแหบตอนย่างเข้าสู่วัยรุ่น? ทำไม… ตอนอายุเข้าวัย 50 ปี คนเราถึงเริ่มมีผมหงอก? (30 ต้นๆ ก็มาล่ะ 555)…

คลิกแชร์ส่งข้อมูลให้ลูกค้า

Continue Reading →

ข้อมูลคืออำนาจ “โครงการฐานข้อมูลพันธุกรรมใหม่ ในชื่อ Google Genomics”

บริษัท Autism Speaks ได้ร่วมมือกับบริษัท Google จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ (Genomes) ที่ใหญ่ที่สุด นักวิจัยเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคออทิสติก

คลิกแชร์ส่งข้อมูลให้ลูกค้า

Continue Reading →

DNA Aging Telomerase ความหวังใหม่ของยาอายุวัฒนะ “ย้อนวงจรชีวิตกลับสู่วัยเด็ก”

ทุกๆ ครั้งที่เซลล์ร่างกายของเราแบ่งตัว โครโมโซมของเซลล์นั้นจะหดสั้นลงเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลทางเทคนิคของโครงสร้างกระบวนการ DNA Replication ดังนั้นในสาย DNA ของเซลล์สิ่งมีชีวิตจึงจะมี “หาง” อยู่ตรงปลายสาย หางของ DNA นี้เรียกว่า “Telomere” จริงๆ มันก็คือลำดับเบสซ้ำๆ เรียงต่อกันไป telomeres นี้ก็ไม่ได้ยาวเท่ากันในทุกเซลล์…

คลิกแชร์ส่งข้อมูลให้ลูกค้า

Continue Reading →