[Books] เผยความลับ น้ำพุแห่งความเยาว์วัย – Finding the Fountain of Youth

นี่เป็นหนังสือที่จะเผยความลับแห่งความอมตะและเยาว์วัย Finding the Fountain of Youth : The Science and Controversy Behind Extending Life and Cheating Death และผู้เขียน Aharon W. Zorea Ph.D. มีการอ้างถึง 2 บุคคลผู้ค้นพบน้ำพุแห่งความยาว์วัย จุดกำเนิดเทคโนโลยี Antiaging Technology

[Books] หนังสือ How Doctors Think คิดแบบหมอ “หายไว” คิดแบบคนไข้ “ตายเร็ว” (ฉบับภาษาไทย)

How Doctors Think คิดแบบหมอ “หายไว” คิดแบบคนไข้ “ตายเร็ว” เป็นหนังสือเล่าเรื่องจากคุณหมอเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป พร้อมวิเคราะห์แบบเจาะลึกถึงสาเหตุที่ทำให้หมอวินิจฉัยโรคผิดพลาด หรือพูดให้ชัดเจนขึ้นก็คือ อะไรคือกระบวนการคิดแบบผิดๆ ที่เกิดขึ้นและเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น ได้อย่างไร ผมมีโอกาสได้อ่านและสรุปคราวๆ มาให้ดังนี้ครับ