Cofactor Genomics ซุ่มทดสอบ RNA ที่อาจให้ผลการวินิจฉัยดีกว่าตรวจ DNA

บริษัท YC สนับสนุน Cofactor Genomics ในการพิสูจน์ว่าการตรวจ RNA อาจให้ผลการวินิจฉัยดีกว่าตรวจ DNA

คลิกแชร์ส่งข้อมูลให้ลูกค้า

Continue Reading →

Color Genomics พร้อมสั่นสะเทือนวงการแพทย์! ปล่อยนวัตกรรมการตรวจสอบมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกด้วยยีนจากน้ำลาย

ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ตรวจมะเร็งด้วยน้ำลายของ “Color Genomics” จะต้องส่งหลอดเก็บน้ำลายกลับไปยังบริษัททางไปรษณีย์ โดยอุปกรณ์ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อวินัจฉัยมะเร็งด้วยน้ำลายในราคา 249 เหรียญสหรัฐ (ราวๆ 8,740 บาท)

คลิกแชร์ส่งข้อมูลให้ลูกค้า

Continue Reading →

การแพทย์แผนอนาคต: ทำนายโรคก่อนเกิดโรค

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแพทย์สามารถค้นพบยีนที่แสดงถึงโรคและอาการเจ็บป่วยก่อนที่พวกมันจะเกิดขึ้นได้? จริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่กลุ่มนักวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIH) กำลังทำการวิจัยอยู่ในขณะนี้ ในชื่อเรื่องงานวิจัย “Clinseq” โดยการใช้จำนวนจีโนมจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีกว่า 1,000 คน

คลิกแชร์ส่งข้อมูลให้ลูกค้า

Continue Reading →

สิ้นสุดโครงการศึกษาจีโนมมะเร็ง กระตุ้นนักวิจัยให้ต้องทบทวนใหม่

นักพันธุศาสตร์อภิปรายว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนจากการหาลำดับจีโนมไปเป็นการศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของจีโนม กระตุ้นนักวิจัยให้ต้องทบทวนใหม่

คลิกแชร์ส่งข้อมูลให้ลูกค้า

Continue Reading →