Pharmanex® อาหารเสริมที่แตกต่างมาตรฐานเทียบเท่าการผลิตยา

เมื่อมนุษย์เกิดความทุกข์ทางกาย และทางใจ อันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยก็จะคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อระงับความทุกข์และความเจ็บป่วยนั้น โดยการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการแทรกแซง หรือ intervention อันได้แก่ ยา หรือวัคซีน ผลจากการวิจัยวัตถุเหล่านี้สามารถป้องกันการเกิดความทุกข์ และความเจ็บป่วยเหล่านั้นได้ โดยอาจทำให้ความทุกข์ลดน้อยลงหรือหมดไป ทำให้อายุยืนยาวขึ้น หรือให้ผลบำบัดรักษา เสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้น เป็นต้น

ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิตามิน แต่ไม่เคยมีใครบอกคุณเกี่ยวกับ Pharmanex LifePak

ใครควรกิน LifePak (ไลฟ์แพ็ก)? – กินได้ทุกเพศทุกวัยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป – อายุ 13-17 ปี กินได้ในปริมาณ 1 ซอง (3 เม็ด/วัน) แต่ถ้ามีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 45 กิโลกรัม สามารถกินได้ 2 ซอง (6 เม็ด/วัน)