การแพทย์แผนอนาคต: ทำนายโรคก่อนเกิดโรค

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแพทย์สามารถค้นพบยีนที่แสดงถึงโรคและอาการเจ็บป่วยก่อนที่พวกมันจะเกิดขึ้นได้? จริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่กลุ่มนักวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIH) กำลังทำการวิจัยอยู่ในขณะนี้ ในชื่อเรื่องงานวิจัย “Clinseq” โดยการใช้จำนวนจีโนมจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีกว่า 1,000 คน

สิ้นสุดโครงการศึกษาจีโนมมะเร็ง กระตุ้นนักวิจัยให้ต้องทบทวนใหม่

นักพันธุศาสตร์อภิปรายว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนจากการหาลำดับจีโนมไปเป็นการศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของจีโนม กระตุ้นนักวิจัยให้ต้องทบทวนใหม่