ถอดสลักเมกะเทรนด์ใน Silicon Valley กับภารกิจใหม่ Next Generation DNA Technology

Silicon Valley โอกาสทางธุรกิจใหม่ Next-Generation Anti aging ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ ทำให้มนุษย์ต้องมีชีวิตที่ยืนยาว 3 มหาเศรษฐีแห่ง Silicon Valley ทุ่มสุดตัว สนับสนุน entrepreneurs หรือผู้ประกอบการใหม่เทคโนโลยีด้านสุขภาพ